W naszej pracy dostrzegamy potrzebę głębszego zrozumienia i szerzej zakrojonej debaty na temat stosowania praktyk międzypokoleniowych, płynących z nich korzyści i ich roli w rozwiązywaniu lokalnych problemów. W związku z tym wyłania się ważne zadanie – stworzenie przestrzeni do gromadzenia i wymiany dobrych i złych doświadczeń pomiędzy praktykami działań międzypokoleniowych.

Działania międzypokoleniowe często postrzega się jako rodzaj wsparcia dla osób starszych – rozwiązywanie problemów utożsamianych ze stereotypem seniora: samotność, brak aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym. Kwestią dużej wagi jest dostrzeżenie korzyści płynących z działań międzypokoleniowych dla młodych ludzi i całych społeczności. Włączenie różnych środowisk w dyskusję o rozwoju działań międzypokoleniowych jest obecnie niezwykle ważne i może przyczynić się do głębszego zrozumienia potencjału takich działań i ich znaczenia dla społeczeństwa. Mamy nadzieję, że strona www Archipelag Pokoleń, stanie się częścią tego dialogu i będzie źródłem dla praktyków, twórców polityk i strategii, a także dla badaczy praktyk międzypokoleniowych.

— Beata Tokarz-Kamińska

//archipelagpokolen.pl/wp-content/uploads/2017/11/beata.jpg