Archipelag Pokoleń to kurs praktyk między­pokoleniowych dla animatorów i edukatorów.

To strategiczne partnerstwo i projekt powołany w trójstronnej współpracy organizacji z Polski (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę), Wielkiej Brytanii (Beth Johnson Foundation) oraz Niemiec (Kreisau-Initiative e.V).

//archipelagpokolen.pl/wp-content/uploads/2017/11/KPacholak_1759.jpg
//archipelagpokolen.pl/wp-content/uploads/2017/10/jd-mason-128121-3-edit1.jpg

Co robimy w ramach projektu?

Bezpośrednim celem projektu jest wspieranie kompetencji kadr pracujących z osobami starszymi i grupami międzypokoleniowymi w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii poprzez rozwijanie kursu on-line oraz wspólne wypracowanie materiałów dydaktycznych: dobrych praktyk i zbioru metod działań.

Działania skierowane są do kadr organizacji partnerskich, współpracujących sieci trenerów, animatorów i ekspertów oraz szerzej - osób zainteresowanych rozwojem kompetencji w obszarze pracy z osobami starszymi i grupami międzypokoleniowymi.

Organizacje partnerskie

Jako zaangażowani obywatele kontynentu europejskiego gorąco wspieramy integrację Europy i „Nowej Krzyżowej”. W oparciu o idee Kręgu z Krzyżowej oraz ruchów opozycji z Europy Środkowej i Wschodniej łączymy ludzi różnego pochodzenia poprzez aktywne pielęgnowanie pamięci, poszanowanie dla drugiego człowieka i konstruktywne tworzenie.

Kreisau-Initiative to ważny partner Fundacji Krzyżowa w Niemczech i kreatywny umysł w sieci Krzyżowa. Chcemy pozostać aktywną organizacją pozarządową, w której działania mogą angażować się osoby z całych Niemiec. Ponadto chcemy pogłębiać i intensyfikować związki Kreisau/Krzyżowej ze społeczeństwem obywatelskim zarówno w Niemczech, jak i w całej Europie, wypromować Kreisau-Initiative w celu dotarcia do szerszej publiczności oraz przekonać decydentów do realizacji naszych idei.

Linking Generations Northern Ireland (LGNI) jest częścią Beth Johnson Foundation (BJF). BJF to ogólnokrajowa organizacja charytatywna z Wielkiej Brytanii, której celem jest budowanie przyjaznej przyszłości dla wszystkich pokoleń. Wizją przyświecającą LGNI jest „Irlandia Północna przyjazna osobom w każdym wieku”, dlatego od 2008 roku staramy się sprawić, by nasz kraj był miejscem, gdzie wszystkie pokolenia są szanowane, rozumiane, prowadzą dialog i angażują się w życie swoich społeczności.

W tym celu współpracujemy z wieloma organizacjami partnerskimi, by połączyć osoby w każdym wieku, w różnych miejscach i z myślą o realizacji różnych zadań. W naszych działaniach trzymamy się zasady angażowania przedstawicieli wszystkich pokoleń, co oznacza, że pracujemy wspólnie, a projekty są oparte na zasadzie partycypacji, wykorzystują dostępne zasoby, są dobrze zaplanowane i dostosowane kulturowo, przeciwstawiają się dyskryminacji ze względu na wiek, budują społeczności i zapewniają wzajemne korzyści uczestnikom.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” od 2002 roku realizuje projekty społeczno-kulturalne w całej Polsce. Wspiera osoby młode i starsze, twórców i pracowników instytucji kultury w opracowaniu i realizacji pomysłów na ciekawe lokalne działania społeczne. Jest liderem w zakresie rozwijania działań aktywizujących osoby starsze i promujących współpracę pokoleń. Towarzystwo „ę” prowadzi sieć Latających Animatorów Kultury i Socjologów, skupiającą ponad siedemdziesięciu doświadczonych trenerów, którzy prowadzą warsztaty i wspierają w terenie lokalnych liderów.

//archipelagpokolen.pl/wp-content/uploads/2017/11/logo-ę.svg
//archipelagpokolen.pl/wp-content/uploads/2017/11/logo-lgni.svg
//archipelagpokolen.pl/wp-content/uploads/2017/11/logo-beth-johnson.png
//archipelagpokolen.pl/wp-content/uploads/2017/11/logo-kreisau.svg
//archipelagpokolen.pl/wp-content/uploads/2017/11/logo-erasmus-plus.png

Nasze podejście

Współpraca międzypokoleniowa polega na autentycznym kontakcie między osobami, o rożnych doświadczeniach życiowych, które chcą się lepiej poznać i uczyć się od siebie.