Teatr Warsawy_Kamila Szuba-60 (1)
Dzieje się w Laboratorium Archipelagu

Kto?

Anna Starzewska, Barbara Izydorczyk, Jolanta Pacewicz, Liliana Rubinsztein oraz Kazimiera Żmudzka uczestniczki kursu Archipelag Pokoleń zaprosiły mieszkańców starówki do sąsiedzkiej integracji wokół wspólnych historii, wspomnień oraz propozycji zmian na Rynku Nowego Miasta.

Co?

Projekt wspominaj i zmieniaj Rynek Nowego Miasta jest próbą zastanowienia się nad zmianami na Rynku Nowego Miasta. Chcemy pokazać jak wyglądał kiedyś i wspólnie z mieszkańcami zastanowić się jakie funkcje mógłby pełnić współcześnie.

Dlaczego?

W latach 60- 70-tych, tętniący życiem Rynek Nowego ściągał tłumy ludzi – była tam m.in: kawiarnia Bombonierka, kino Wars, przystanek autobusowy, postój taksówek. Teraz jest to pusta przestrzeń, w której tylko okazjonalnie organizowane są imprezy. Czas to zmienić!

Jak?

W domowej atmosferze, przy kawie i pachnącym cieście, w holu Teatru WarSawy odbędą się dwa spotkania z mieszkańcami (pierwsze 27 października, drugie 10 listopada). Podczas spotkań będziemy zbierać osobiste historie, wspomnienia oraz fotografie starówki. Finałem projektu będzie wystawa połączona z dyskusją o przestrzeni Rynku Nowego Miasta.

Partnerem działania jest Teatr WarSawy.

Foto: Kamila Szuba