Muranów_3
Wywiadówka- muranowski projekt międzypokoleniowy

Wywiadówka – muranowski projekt międzypokoleniowy

Kto?
Małgorzata Mączką i Anna Pielińska, uczestniczki kursu Archipelag Pokoleń, których pomysł na działanie zrodził się podczas warsztatów z animacji kultury. Obie animatorki połączyła chęć poznania historii Muranowa oczami najstarszych mieszkańców.

Co?
Wywiadówka- muranowski projekt międzypokoleniowy jest sąsiedzkim spotkaniem mieszkańców wokół historii Muranowa oraz tożsamości lokalnej miejsca.

Jak?
W trakcie projektu zostaną przeprowadzone wywiady z najstarszymi mieszkańcami Muranowa. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 210 wcielą się w rolę początkujących dziennikarzy, którzy przygotują wywiady z świadkami historii. Finałem projektu będzie wystawa w Muzeum Historii Żydów Polskich oraz przygotowany fotocast.

Z kim?
Z uczniami jednej z muranowskich podstawówek, seniorami oraz warszawiakami.

Dlaczego?
Po to, aby stworzyć przestrzeń do rozmowy i dialogu o trudnych momentach w naszej historii. Aby porozmawiać z młodzieżą o tożsamości miejsca, w którym się uczą, bawią grają w piłkę czy kosza. Aby posłuchać historii, a nie ją przeczytać, czy wygooglować .