nowoczesne
Wydarzenie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Na działanie 7 listopada składały się trzy sytuacje zaaranżowane w przestrzeni wystawy:

1. Audiowizualna projekcja wybranych cytatów z korespondencji Zofii Rydet – teksty były prezentowane na jednej ze ścian, projekcji towarzyszyły nagrania głosów autorek działania odczytujących kolejne fragmenty.
2. “Czym jest dla ciebie Zapis?” – zbieranie na jednej ze ścian hasłowych interpretacji i opinii o znaczeniu projektu Rydet z wyróżnieniem osób, które pamiętają / nie pamiętają lat 1978-1990.
3. “Moje rzeczy. Zapis” – w odniesieniu do przekonania Zofii Rydet, że “przedmioty często mówią więcej o człowieku aniżeli on sam o sobie”; w nawiązaniu do ważnej współcześnie kwestii “prawa do wizerunku” fotografowanych osób oraz do pytania o socjologiczny wymiar “Zapisu”, autorki zaprosiły do udziału w akcji tworzenia fotograficznej dokumentacji przedmiotów posiadanych przy sobie przez osoby zwiedzające wystawę.
Dziękujemy wszystkim osobom za spotkanie, włączenie się w działanie i rozmowy o wystawie.Na działanie składały się trzy sytuacje zaaranżowane w przestrzeni wystawy:

1. Audiowizualna projekcja wybranych cytatów z korespondencji Zofii Rydet – teksty były prezentowane na jednej ze ścian, projekcji towarzyszyły nagrania głosów autorek działania odczytujących kolejne fragmenty.

2. “Czym jest dla ciebie Zapis?” – zbieranie na jednej ze ścian hasłowych interpretacji i opinii o znaczeniu projektu Rydet z wyróżnieniem osób, które pamiętają / nie pamiętają lat 1978-1990.

3. “Moje rzeczy. Zapis” – w odniesieniu do przekonania Zofii Rydet, że “przedmioty często mówią więcej o człowieku aniżeli on sam o sobie”; w nawiązaniu do ważnej współcześnie kwestii “prawa do wizerunku” fotografowanych osób oraz do pytania o socjologiczny wymiar “Zapisu”, autorki zaprosiły do udziału w akcji tworzenia fotograficznej dokumentacji przedmiotów posiadanych przy sobie przez osoby zwiedzające wystawę.

Archipelag Pokoleń. warsztaty w MSN "Zapisz się w zapisie"

Dziękujemy wszystkim osobom za spotkanie, włączenie się w działanie i rozmowy o wystawie.