IMG_3744 (1)
Wizyty w warszawskich instytucjach kultury

W tym roku, do końca grudnia, będziemy blisko współpracować z trzema warszawskimi instytucjami.

Program rozpoczęliśmy od wizyt zapoznawczych – poznania zespołu, programu i aktualnych działań trzech warszawskich instytucji kultury.IMG_3753 (1)IMG_3768 (2)

W TR Warszawa koordynatorki Anna Rochowska i Anna Gąsiorowska pokazały nam jak funkcjonuje teatr, zwiedziliśmy kamienice, w której mieści się TR, scenę i zaplecze. Rozmawialiśmy o historii i planach na przyszłość.

W Muzeum Sztuki Nowoczesnej koordynatorki Hanna Sabat i Marta Skowrońska opowiedziały nam o muzeum, w szczególności o wielu działaniach edukacyjnych. Zwiedziliśmy wystawę “Gdyby dwa morza miały się spotkać” i dyskutowaliśmy o sztuce współczesnej.

W Muzeum Narodowym z Aleksandrą Kresowską rozmawialiśmy o sztuce starszej i nowszej i o funkcjonowaniu tak dużej instucji jak Muzeum Narodowe. Zobaczyliśmy czasową wystawę ”Arcydzieła sztuki japońskiej w kolekcjach polskich”.