Archipelag_wyklad2_Kamila Szuba-17
Sztuka współczesna na Archipelagu Pokoleń

Podczas kolejnego spotkania Archipelagu Pokoleń uczestnicy wspólnie z dr hab. Pawłem Możdżyńskim zastanawiali się nad tym, czym jest sztuka współczesna, gdzie są jej granice i czy w ogóle one występują?
Zajęcia rozpoczęły się od stwierdzenia, że sztuka pełni wiele funkcji, jedną z nich są transgresje i inicjacje. Zrywa się z dotychczasowym jej postrzeganiem jako „kanonicznie pojętego piękna”. Różne ruchy awangardy próbują przywołać wcielenie konkretnych postaci „dzikiego – obcego”: członka społeczności plemiennej, histeryczki, dziecka, bezdomnego.
Według Pawła Mozdżyńskiego na współczesną sztukę składają się dwa przenikające się procesy – strukturalny i antystrukturalny. W ramach procesu strukturalnego bierze udział w uprawomocnianiu nierówności społecznych, buduje rynek, żywi design, reklamę, media. Konstytuuje sacrum zorganizowane życia codziennego. Sztuka w ramach procesu antystrukturalnego, obejmującego liminalność i communitas, stanowi sacrum niezorganizowane, jest procesem dla jednostek i społeczeństwa wyjątkowo niebezpiecznym, bo transformującym.
Uczestnicy wykładu dowiedzieli się jakich ,w ramach sztuki, jednostki dokonują transgresji społecznych, doznają odmiennych stanów świadomości, kontaktują się z Bogiem, nieświadomością, Innym, nicością, pustką, pełnią. Artyści próbują ujawnić tabu, pokazać innym ludziom to, co przemilczane, niezauważane. Pokazują wykluczonych, często próbując ich przywrócić głównemu nurtowi życia współczesnego. Scenariusze happeningów i performansów zmierzają do wybicia artysty i widza/uczestnika z normalnego stanu świadomości, wprowadzenia go w stan kryzysu egzystencjalnego i przeprowadzenia transformacji jego tożsamości tak w aspekcie duchowym, cielesnym, społecznym.
Podczas spotkania z dr hab. Paweł Możdżyński zaprezentował kilka performanców i akcji współczesnych artystów m.in. Mariny Abramović

Oprac. na podstawie wykładu oraz tekstu pt Inicjacje i transgresje. Zakończenie, autorstwa dr hab. Pawła Możdżyńskiego

Foto: Kamila Szuba