Archipelag_wykl3_Kamila Szuba-13
Seminarium o religijności mozaikowej

Podczas kolejnego spotkania Archipelagu Pokoleń uczestnicy kursu rozmawiali z dr Tomaszem Sobierajskim o różnych aspektach religijności. Kanwę dyskusji stanowił tekst Tomasza Sobierajskiego „Kościół katolicki a rynek katolicki w Polsce z perspektywy teorii racjonalnego wyboru”.

W podsumowaniu inspirującej i burzliwej dyskusji relacje z Kościołem katolickim porównano do relacji z firma ubezpieczeniową, gdzie podpisujemy swego rodzaju kontrakt. Zobowiązujemy się do przestrzegania pewnych norm i zasad. W krajach, gdzie Kościół katolicki jest monopolistą (np. w Europie) poziom wiary spada. W USA oraz w Azji Południowej widać bardzo silne działania innych kościołów/religii, które chcą zbawić ludzi w inny sposób niż wiara katolicka dlatego tam liczba katolików się zwiększa.

Foto: Kamila Szuba