Archi_Design_Kamila Szuba-80
Seminarium Archipelagu Pokoleń- rusza nabór wśród studentów

Seminarium organizuje Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Seminarium skierowane jest do studentów kierunków humanistycznych, którzy:
– chcą poznać aktualne teorie socjologiczne i podejścia praktyczne w tematyce tożsamości i współpracy pokoleń oraz przygotowania do aktywnej starości;
– chcą zdobyć wiedzę teoretyczną i  praktyczną przydatną  na zmieniającym się rynku pracy, który w coraz większym stopniu będzie odpowiadać na  potrzeby starzejącego się społeczeństwa;
– chcą skonfrontować swoje spojrzenie i poglądy na współczesny świat z osobami 50+, a przez to z bliska przyjrzeć się sytuacjom i momentom, w których rozwija się dialog pokoleń;
– chcą spotkać się z animatorami 50+, którzy w różnych miastach i wsiach w Polsce uruchomili ciekawe działania międzypokoleniowe nagrodzone w konkursie dotacyjnym „Seniorzy w akcji”, a także z aktywistami 50+, którzy zaangażowali się w życie kulturalne Warszawy.

Seminarium (6 spotkań) będzie odbywać się w Warszawie, w środy w godzinach 15:30-17:00. Początek zajęć  19 listopada 2014 r.Przewidujemy pracę w grupie 10-15 osobowej.  Rekrutacja trwa do 12 listopada.  Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane są proszone o przesłanie formularza zgłoszeniowego (Formularz_studenci_Archipelag) na adres damian.kalita@e.org.pl.

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia Seminarium. Warunkiem jego uzyskania jest:
– obecność  i aktywny udział w minimum 4 spotkaniach w ramach Seminarium
–  udział w minimum  2 konwersatoriach dla osób 50+ ( konwersatoria dotyczą takich zagadnień jak: gender, konwoje społeczne, wykluczenie w sztuce współczesnej, praca w ujęciu społecznym i kulturowym, projektowanie międzypokoleniowe) odbywają się w każdą środę, godz. 17.30, w Instytucie Dziennikarstwa UW
–  udział w jednym z warsztatów twórczych dla osób 50+. Warsztaty wolontariatu w kulturze, fotograficzne, teatralne, pracy wokół historii miasta odbywają się  we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum na Woli, Teatr Studio, czy Centrum Kultury Nowy Teatr. Warsztaty odbywają się we wtorki lub czwartki, od godz. 17.30 w przestrzeniach naszych partnerów.

Seminarium prowadzi dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak


Seminarium jest jednym z działań w ramach szerszego projektu „Archipelag Pokoleń”  realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy z ISNS UW.  Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Archipelag Pokoleń to nowatorska platforma edukacyjna stworzona z myślą potrzebach osób 50+ oraz studentów Uniwersytetu Warszawskiego. To przestrzeń do spotkania i dialogu pomiędzy różnymi pokoleniami. W trakcie zajęć poruszamy zagadnienia ważne zarówno dla starszych i młodszych.  Więcej www.archipelagpokolen.pl.