profil
Rozpoczeliśmy nową edycję

Dnia 1 października rozpoczęliśmy zajęcia Archipelagu Pokoleń. Wykład inauguracyjny poprowadził prof. Wojciech Pawlik- Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie spotkania rozmawialiśmy o tym, czym są współczesne nauki społeczne i antropologia kultury. Uczestnicy zastanawiali się, czy w tym dyskursie jest miejsce na dialog pokoleń.

Wykład otworzył kurs Archipelag Pokoleń, który potrwa, aż do drugiej połowy grudnia. Uczestnicy wezmą udział w szeregu działań i twórczych aktywności: konwersatoriach, warsztatach oraz wizytach w instytucjach kultury.

Podczas drugiego spotkania w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego uczestnicy rozmawiali o dialogu pokoleń w kulturze zachodniej i w Polsce. Dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak- prowadząca zajęcia opowiadała o pokoleniu X, Y, Z oraz o babyboomersach.

Foto: Kamila Szuba