15843937922_138387cf70_z
Prywatność na Archipelagu Pokoleń

 

Ustawienia prywatności- to tytuł wystawy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Uczestnicy Archipelagu Pokoleń podczas ostatnich zajęć podjęli się próby redefinicji prywatności we współczesnej rzeczywistości. Jako narzędzia użyli aparatów fotograficznych.
Archipelagowicze zwiedzając wystawę zapraszali spotkane osoby do mini akcji. Działanie polegało na tym, że każdy miał zaprezentować, czym dla niego jest prywatność. W rolę fotografów wcielili się uczestnicy warsztatów.
Z akcji powstała seria zdjęć, które później były omawiane z Agnieszką Pajączkowską z Towarzystwa “ę”. Przeprowadzone działanie było pretekstem do rozmowy o tym, jak aparat i fotografię można wykorzystać w opisywaniu otaczającej rzeczywistości.

Foto: Kamila Szuba