Archi_Design_Kamila Szuba-83
Pracownia DESIGN projektuje aktywność spoleczną

 

Tematem jednej z ścieżek warsztatowych podczas Archipelagu Pokoleń był design społecznie zaangażowany.

Archipelagowicze  wspólnie z Zuzą Sikorską i Robertem Pludrą rozmawiali, o konstruowaniu przedmiotów, które nie są oderwane od ludzi, którym mają służyć.

Design to nie tylko fajnie zaprojektowany fotel czy krzesło to też koncepcja, strategia działania- opowiada Zuza Sikorska. W myśleniu ludzi bardzo ważne jest wspólne wypracowywanie pomysłu na działanie.

Podczas czterech spotkań uczestnicy pracowali nad koncepcją powstającego Centrum Seniora w Warszawie. Intensywne i burzliwe dyskusje doprowadziły do wypracowania koncepcji działania Międzypokoleniowego Centrum Aktywności, przestrzeni otwartej na różne grupy wiekowe.

W trakcie warsztatów zastanawiano się nad aktywnościami, które mogłyby znaleźć się w takim Centrum. Za najistotniejszy obszar wsparcia uznano informację we wszystkich dziedzinach, od pomocy prawnej, ośrodków wsparcia przez wydarzenia kulturalne.

Foto:Kamila Szuba