mozdzynski_ok
dr hab. Paweł Możdżyński

Doktor socjologii, badacz kultury współczesnej, religijności i sztuk wizualnych, pracownik i absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Publikuje w czasopismach socjologicznych i artystycznych (m.in. „Societas/Communitas”, „Nomos”, „Dyskurs”, „Format”). Ostatnia książka: „Inicjacje i transgresje. Antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa” (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011). www. mozdzynski.edu.pl