O PROJEKCIE

ARCHIPELAG POKOLEŃ – cykl seminariów, warsztatów,  wizyt w organizacjach pozarządowych i instytucjach kultury oraz dyskusji międzypokoleniowych.

Archipelag Pokoleń to platforma edukacyjna 50+ stworzona i realizowana przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Z nami odkryjesz swoje pasje, poznasz ciekawych ludzi, skonfrontujesz swoje poglądy z innymi pokoleniami oraz weźmiesz udział w ciekawych wydarzeniach społecznych i kulturalnych. 

Uczestnicy kursu biorą udział w:
– seminariach i konwersatoriach dotyczących współczesnych zagadnień społecznych,
– warsztatach twórczych,
– wizytach w organizacjach pozarządowych i instytucjach kultury,
– dyskusjach międzypokoleniowych.

W trakcie trwania kursu uczestnicy angażują się w akcje i wydarzenia kulturalne i społeczne w Warszawie, m.in. festiwale, wystawy, spotkania, dyskusje. Poprzez Archipelag Pokoleń chcemy włączyć osoby 50+ w działania warszawskich teatrów, muzeów oraz organizacji pozarządowych.

Współcześni Seniorzy to osoby, które szukają dla siebie nowej formuły działań, chcą mieć kontakt z ludźmi w różnym wieku, nie chcą zamykać swej aktywności jedynie w gronie rówieśników. Częstą przeszkodą w dialogu między pokoleniami jest poczucie, że młodzi i starsi mówią „innym językiem”. Zmiany zachodzące we współczesnym świecie, nowe prądy społeczne i trendy są ważnym zjawiskiem wpływającym na życie codzienne nie tylko młodych, ale i dojrzałych już osób.

Archipelag Pokoleń skierowany jest do osób powyżej 50 roku życia, które:
〉    są zainteresowane  zmianami, jakie zachodzą we współczesnym świecie,
〉    lubią konfrontować swoje poglądy z ludźmi w różnym wieku,
〉 chcą poznać nowe osoby, nawiązać nowe znajomości,
〉    chciałyby bliżej poznać i zaangażować się w działalność społeczną i kulturalną.

O tym, co zaplanowano na 2015 rok można przeczytać w Aktualnościach

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020