partyzantka_w1
O oswajaniu przestrzeni miasta na Archipelagu Pokoleń

O przestrzeni miasta, którą można oswajać sadząc kwiaty i warzywa uczestnicy Archipelagu rozmawiali z dr Magdaleną Łukasiuk.

Przestrzeń miasta jest przestrzenia wspólna dla wyszystkich, zarówno młodych jak i starszych. Każdy z warszawiaków może wspóldecydować o terenie wokół siebie. Magdalena Łukasiuk mówiła o pozytywnych aspektach tworzenia przestrzeni m.in. produkcja zywności, stworzenie przestrzeni do rekreacji i wspólnego spędzania czasu, nawiązanie relacji międzypokoleniowych.

Sama idea community gardening zakłada uprawę warzyw, kwiatów na jednej wspólnej działce lub na kilku zagonkach przy szkole czy w sąsiedztwie. Plony, które urosną w takiej przestrzeni przeznaczone sa na własny użytek lub na sprzedaż. Jak pokazują przykłady innych państw europejskich takie działanie m.in.zmniejsza przestepczości i sprzyja nawiazywaniu relacji międzyludzkich.

Podczas zajęc Magda Łukasiuk opowiadła o działalności miedzynarodowego ruchcu Guerrilla gardening- działającego przeciwko niedostatkowi i zaniedbaniu przestrzeni publicznej. W Warszawie pojawiają się również tego rodzaju inicjatywy, chciażby “Kwiatki bratki” czy “Miejska Partyzantka Ogrodnicza”.

Foto: Kamila Szuba