post
“Moje rzeczy” Zapis

“Moje rzeczy. Zapis”- w odniesieniu do przekonania Zofii Ryfdet, że “przedmioty często mówią więcej o człowieku aniżeli on sam o sobie”, w nawiązaniu do ważnej współcześnie kwestii “prawa do wizerunku” fotografowanych osób oraz do pytania o socjologiczny wymiar “Zapisu”, autorki zaprosiły do udziału w akcji tworzenie fotograficznej dokumentacji przedmiotów posiadanych przy sobie przez osoby zwiedzające wystawę.

"Zapisz się w zapisie" dokumentacja