1014
dr Mariola Bieńko

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Katedrze Studiów Rodziny i Patologii Społecznej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na socjologii małżeństwa i rodziny, zagadnieniach intymności i seksualności człowieka oraz szeroko rozumianej edukacji seksualnej we współczesnym społeczeństwie. Uczestniczyła w realizacji kampanii społecznych, programów badawczych i ewaluacyjnych dotyczących współczesnych problemów społecznych. Ekspert Instytutu Spraw Publicznych. Autorka książki “Przyjaźń małżeńska. Studium doświadczeń życiowych warszawskich inteligentów” (2001), współredaktorka książki “Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę” (2012) oraz licznych artykułów. Przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat intymności.