lukasiuk_ok
dr Magdalena Łukasiuk

Doktor socjologii, ukończyła także studia magisterskie z socjologii (UW) i filologii polskiej (UG), a także podyplomowe na Wydziale Ekonomii UW. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia w podyplomowym Studium Ewaluacji Projektów Finansowanych przez UE na Uniwersytecie Warszawskim. Wykłada także na studiach podyplomowych i studiach MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Brała udział w licznych projektach badawczych i ewaluacyjnych dotyczących różnych dziedzin – od edukacji, biznesu, organizacji pozarządowych po kulturę. Ma także duże doświadczenie jako konsultantka i trener Public Relations. Naukowo interesuje się przede wszystkim kwestiami migracji, zamieszkiwania, socjologią miasta i architektury.