A.Pietrzyk_zdj
Jak działa Laboratorium?

O tym jak działa Laboratorium Archipelagu Pokoleń opowiada Agata Pietrzyk- coach wspierający działania początkujących laborantów.

Czym jest laboratorium Archipelagu Pokoleń?
Twórczym spotkaniem dającym możliwość realizacji niepowtarzalnych mini-działań społecznych i animacyjnych, sposobem na spełnienie marzeń, pasji i aspiracji oraz modelem pozwalającym na twórcze wykorzystanie potencjału, energii i wiedzy osób dojrzałych.

Kogo zaproszono do realizacji swojego pierwszego działania w Warszawie?
Osoby dojrzałe, które od lat „noszą się” z jakimś projektem, które pielęgnują lub odkryły w sobie zdolności animatora/animatorki. Wreszcie pasjonatów, którzy chcą się dzielić swoimi zainteresowaniami i którzy rozwijają się poprzez działanie i kontakt z ludźmi.

Jak będzie wyglądała praca z uczestnikami Laboratorium?
Praca będzie dostosowana do potrzeb uczestników oraz dynamiki projektów. Będą to spotkania indywidualne, ale też dzielenie się doświadczeniami i przydatnymi informacjami praktycznymi. Uczestnicy zmierzą się z harmonogramem, budżetem projektu i z moim wsparciem zrealizują i rozwiną własne pomysły.

Kiedy rozpoczynają się pierwsze działania?
Pierwsze kroki projektowe podejmiemy już we wrześniu 2013.

Do kogo skierowane są działania projektowane przez osoby 50+?
Do mieszkańców Warszawy w każdym wieku. Projekty będą angażować też instytucje publiczne oraz placówki kulturalne i edukacyjne, które włączone zostaną do realizacji na poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

Czego będą dotyczyć pomysły zgłoszone do Laboratorium?
Projekty mają charakter społeczny często z elementami artystycznymi i edukacyjnymi. Część z nich ma celu zwiększenie świadomości przestrzeni i historii Warszawy. Z jednej strony dotyczą doświadczeń mieszkańców – historii osobistej w zderzeniu z przeszłością miasta i jego obecnymi przemianami, z drugiej są poszukiwaniem atrakcyjnych metod animowania poszczególnych ważnych, często niedostrzeganych, punktów na miejskiej mapie. Miasto staje się tu przestrzenią inspiracji, prowokuje spotkania i rozmowy, jest miejscem działań twórczych i niewyczerpanym źródłem pomysłów na projekty animacyjne. Ważny jest także charakter międzypokoleniowy, szukanie więzi i przestrzeni porozumienia we wspólnym działaniu. Obszary są bardzo różne – historia pojawia się obok kuchni i poezji.

Agata Pietrzyk- animatorka kultury, menadżerka projektów społecznych w Ośrodku Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Od lat współpracuje m.in. z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego, domami kultury, muzeami i organizacjami pozarządowymi.