_MG_9791p
Inauguracja Archipelagu Pokoleń

W środę 28 lutego br. odbyły się pierwsze zajęcia kursu Archipelag Pokoleń. Spotkanie otwierające poprowadzili dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak – konsultantka merytoryczna kursu oraz Damian Kalita- koordynator projektu.

Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z harmonogramem zajęć. Magdalena Rosochacka-Gmitrzak opowiedziała o tematyce wykładów prowadzonych przez badaczy z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW.

Wykład inauguracyjny pt. Szczęście jako najtrudniejsze zadanie na życie wygłosił dr hab. Wojciech Pawlik – Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.

Wojciech Pawlik odwołał się do czterech rodzajów szczęścia wypracowanych przez Władysława Tatarkiewicza. Od podejścia starożytnych filozofów, w którym „lis wie wiele rzeczy zaś jeż jedną, ale nie małą” przechodził do współczesnego dążenia do szczęścia. Człowiek stawiając sobie jeden cel może zyskać więcej, ale jest ryzyko przegranej. Wyznaczając sobie kilka celów w dążeniu do szczęścia pewniejsza jest wygrana, jednak jest mniej spektakularna.

W trakcie inspirującego wykładu Wojciech Pawlik opowiedział o dwóch rodzajach moralności prezentowanych przez Maxa Webera: moralności obowiązującej oraz moralności dążeń. Moralność obowiązująca to zasady, normy prawne standaryzujące nasze życie. Aspiracje to zespół dążeń człowieka do osiągnięcia szczęścia. Człowiek ma naturalną tendencję do tego, aby swoje dążenia umiejscawiać wśród zasad i norm moralnych. Oba rodzaje moralności mają pomagać nam w dążeniu do bycia szczęśliwym.

Podsumowując szczęście jest pojęciem relatywnym, nie możemy narzucać jego definicji. Dla jednych będzie to rodzina dla innych praca naukowa. Nie ma jednej recepty na to jak, być szczęśliwym, jest to poczucie bardzo indywidualne. Dla każdego z nas znaczy coś zupełnie innego.

W nadchodzącym tygodniu kolejne zajęcia oraz pierwsza wizyta w organizacji/instytucji kultury, w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę”. A już 13 marca czytanie performatywne scenariusza spektaklu o życiu i twórczości polskiej rzeźbiarki awangardowej Katarzyny Kobro.

Opr. Witek Gottesman

Aby wziąć udział w wizycie w organizacji/instytucji kultury prosimy o wysłanie maila na adres: archipelag@e.org.pl

Zdjęcia: Joanna Janikowska