wieloch_ok
Hanna Wieloch
warsztat poznawczy

Psychoterapeutka, doradca zawodowy, trenerka rozwoju osobistego. Posiada I stopień specjalizacji psychoterapeutycznej w zakresie psychologii procesu (Zurich) oraz specjalizację zdoradztwa zawodowego i zarzadzania kompetencjami (SGH). Autorka i realizatorka programów aktywizacji zawodowej kobiet długotrwale bezrobotnych, planowania ścieżki kariery zgodnej ze ścieżką serca, liderowania.Współzałożycielka Fundacji Pacific Institute Europe promującej nowe podejście do starości i osób starszych. Prezeska Fundacji Miejsce Kobiet, której celem jest wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego kobiet w różnych obszarach życia. Od ponad 20 lat pracuje z osobami przeżywającymi różnego typu kryzysy, którym pomaga dostrzec w trudnych emocjach, kłopotach relacyjnych, kryzysach zawodowych i symptomach fizycznych ukryte możliwości rozwoju.