“Demokratyzacja smaku, czyli kapitał kulinarny w krainie pieczonych gołąbków.”

Warsztaty twórcze “Eksperyment fotograficzny” z Agnieszką Pajączkowską.

“Inny w ujęciu historycznym, normatywnym i kulturowym.”

Teatralny warsztat poznawczy

“Antropologia ubioru w Polsce i na świecie”.

Wizyta u “Marzycieli i Rzemieślników”

“Pokolenia w kulturze zachodniej i w Polsce.”

Czytanie performatywne “Portretu trumiennego” Kuby Wojtaszczyka

Edycja 2013

“Gender międzypokoleniowy – kilka słów o tożsamości kulturowej w cyklu życia.”

Warsztaty twórcze “Performance”. Prowadzenie Sebastian Świąder.