Archipelag_Bieńko-11
Dyskusje Archipelagu Pokoleń-rozkład jazdy

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW otwierają przestrzenie warszawskich kawiarnie na dialog pokoleń o tym, co łączy i dzieli.

Obecnie żyjemy w świecie, który zmienia się w niezwykłym tempie. Przemiany modelu rodziny i migracje zarobkowe powodują, że coraz mniej osób żyje w rodzinach międzypokoleniowych. Rozluźniają się więzi pomiędzy młodymi a starszymi. Z badań opublikowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r. wynika, że jedną z barier w inicjowaniu współpracy pokoleń jest brak przestrzeni, gdzie młodsi i starsi mogliby spotkać się i porozmawiać.

Dyskusje Archipelagu Pokoleń stwarzają przestrzeń do dialogu, wymiany myśli oraz konfrontacji sposobu widzenia świata. Przez trzy czwartkowe wieczory porozmawiamy o Wolności, Współpracy i Warszawie.

Rozpoczynamy już 23 maja br. w klubokawiarni SOLEC od wolności. W trakcie spotkania będziemy dyskutować o tym, czym jest wolność dla starszych i młodszych, gdzie są jej granice. Wspólnie zastanowimy się, czy wolność ma płeć. Jakie są współczesne wyzwania dla wolności w państwie demokratycznym? Gośćmi dyskusji będą:

Dr hab. Prof. UW Anna Giza Poleszczuk- prorektor Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Prof. UW Monika Płatek- kierowniczka Zakładu Kryminologii Instytutu Prawa Karnego WPiA UW

Grzegorz Jan Janiczak- jeden z inicjatorów Porozumienia 15 października

Druga dyskusja dotyczyć będzie Warszawy. W cafe Iluzja porozmawiamy o przestrzeni miasta, starej i nowej Warszawie, zastanowimy się nad rolą mieszkańców.  Tym razem spotkamy się w miejscu, które zna Warszawę zarówno dawną jak i współczesną. Spotykamy się 06 czerwca o godz. 18:00 w Cfe Iluzja, przy ul. Narbutta 50a.

Ostatnią debatę Archipelagu Pokoleń zorganizujemy w MiTo art.cafe.boks, przy ul. Waryńskiego 28. W przestrzeni, gdzie książka, sztuka i kawa spotykają się w jednym miejscu porozmawiamy o współpracy. Zastanowimy się nad, jak współpracować na rzecz dobra wspólnego. Postawimy sobie pytanie, czy w każdej dziedzinie można współpracować? Porozmawiamy o współpracy międzypokoleniowej, o obszarach, w których jest ona możliwa. Spotykamy się 13 czerwca 2013 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Spotkania mają charakter otwarty.