pawlik_ok
dr hab. Wojciech Pawlik

Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej. Zajmuje się szeroko rozumianą problematyką wartości i religijności społeczeństwa polskiego. W ostatnich latach w jego zainteresowaniach naukowych coraz więcej miejsca zajmuje socjologia emocji, i te nurty refleksji naukowej, w których sferę  uczuć i emocji traktuje się jako czynnik dynamizujący działania jednostek i zbiorowości. Niedocenianie „afektywności” życia społecznego uważa za jedną podstawowych słabości współczesnych nauk społecznych i wyzwanie, przed jakimi one stoją. W skupianiu uwagi na emocjach widzi również pole integrowania podejścia „naukowego” z przedstawianiem doświadczenia ludzkiego w innych rodzajach wiedzy (np. w tekście i przedstawieniu poprzez sztukę).
Autor wielu publikacji i ekspertyz dotyczących przemian aksjologicznych i obyczajowych we współczesnej kulturze, m. in. książki „Prawo. Moralność. Gospodarka alternatywna” (1988), „Grzech. Studium z socjologii moralności” (2007),  współredaktor  książek: „Bóg. Szatan. Grzech. Studia socjologiczne” (1990, 1992) t. 1-2,  „A miało być tak pięknie… Polska scena publiczna lat dziewięćdziesiątych” ((1994), „Szkoła czy parafia? Nauka religii w świetle badań socjologicznych” (1995), „Emocja a kultura i życie społeczne” (2009), „Style życia, wartości, obyczaje. Stare tematy-nowe spojrzenia” (2012).