logo-ochotnicy-wwy
Archipelag Pokoleń. Nowa edycja

“Archipelag Pokoleń. Wsparcie wolontariatu osób 55+” to projekt, w którym tworzymy przestrzeń dla rozwoju wolontariatu osób 55+ w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych “ę” oraz warszawskich instytucjach kultury.

Celem projektu jest wyszkolenie i przygotowanie zespołu wolontariuszy 55+ do pracy społecznej w obszarze kultury tworzonej dla i ze społecznością lokalną Warszawy oraz wypracowanie i przetestowanie modelu stałej współpracy z wolontariuszami 55+. Chcemy wesprzeć zarówno wolontariuszy 55+ jak i instytucje kultury w tym, by wolontariat był ciekawy i pożyteczny zarówno dla wolontariuszy jak i instytucji.

Będziemy pracować z wolontariuszami i zespołem naszej organizacji w sposób partycypacyjny – wspólnie z udziałem osób 55+, w sposób partnerski opracujemy taki model działania i rozwoju wolontariatu w naszej organizacji, który będzie dopasowany do potrzeb i specyfiki grupy osób starszych, i który będzie współzarządzany przez osoby 55+.

Pracujemy z absolwentami poprzednich edycji Archipelagu Pokoleń.To grupa wspaniałych, doświadczonych osób, które wraz z nami poznały kulturę Warszawy oraz konkretne instytucje kultury: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Teatr Rozmaitości, Muzeum Narodowe, gdzie mieli okazję współtworzyć wydarzenia kulturalne pod okiem okiem tutorek. Obecnie wraz z Absolwentami zapraszamy wszystkie osoby starsze, chcące zaangażować się w wolontariat w kulturze. Oferujemy bezpośrednią współpracę z naszą organizacją Towarzystwem Inicjatyw Twórczych “ę” oraz warszawskimi instytucjami kultury. W projekcie szczególnie dbamy o standardy organizacji wolontariatu stworzone w ramach programu m.st. Warszawy “Ochotnicy Warszawscy”.

Osoby 55+ oraz instytucje kultury zainteresowane wolontariatem w kulturze już teraz prosimy o kontakt mailowy: maria.klaman@e.org.pl.

Więcej szczegółów wkrótce.

 

logo-wwa logo-ochotnicy-wwy