tokarz_ok
Beata Tokarz–Kamińska
opiekun merytoryczny projektu

Beata Tokarz – Kamińska – opiekun merytoryczny projektu

Socjolog, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych i Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Finansowanych przez Unię Europejską. Członkini zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”. Autorka programów społecznych i publikacji dotyczących aktywizacji osób starszych, współpracy międzypokoleniowej i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek. W Towarzystwie “ę” koordynuje ogólnopolski konkurs grantowy „Seniorzy w akcji” realizowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i działania wspierające Uniwersytety Trzeciego Wieku.